Първата машина за челно заваряване с диаметър 1200мм. в България е вече факт!

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • » Фитинги от РЕ100, късо изпълнение
 • » Фитинги от РЕ100, дълго изпълнение


 • ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Фабрични материали

  Използваният РЕ материал отговаря на изискванията на EN 1555 – Тръбна система от синтетичен материал за газоснабдяването и pr EN 1201 - Тръбна система от синтетичен материал за водоснабдяването.

   

  Заваръчни връзки

  Челно заваряване с нагревателен елемент

   

  Технически данни

   

  Плътност съгласно ISO 1183 ≥930 kg/m³

   

  Индекс на стопилка съгласно ISO 1133 0.3 – 0.5 g/10 min.

   

  Коефициент на

  линейно разширение съгласно DIN 53752 0.3 mm/m.k

   

  Цвят черен

   

   

  Геометрични качества и номинални налягания

   

  Външен диаметър и дебелина на стената съгласно DIN 1555.

  Съотношение „Външен диаметър” / ”Дебелина на стената” (SDR) с номиналното налягане (PN).

   

  PE 100 SDR11 номинално налягане PN16

  PE 100 SDR17 номинално налягане PN10

   

  Качество/сертификация

   

  Фитингите на Бенингер подлежат на текущ контрол на качеството, който е съставна чест на Системата за управление на качеството според ISO 9001.

   

  Фитингите притежават разрешително за влагане според Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти.

  Cертификат Булгарконтрола