Първата машина за челно заваряване с диаметър 1200мм. в България е вече факт!

Обозначителна (детекторна) лента за трасета от РЕ с три медни проводника, с надпис „Внимание водопровод”. Предлага се на рула по 250 м. Лентата е фабрично снабдена с конектори и шлаух за лесно осъществяване на връзка със следващото руло.
Обозначителна (детекторна) лента за трасета от РЕ с два медни проводника, с надпис "Внимание водопровод". Предлага се на рула по 250 м. Лентата е фабрично снабдена с конектори и шлаух за лесно осъществяване на връзка със следващото руло.
kelmaplast-bg
Обозначителна (детекторна) лента за трасета от РЕ с два медни проводника, с надпис "Внимание газопровод". Предлага се на рула по 250 м. Лентата е фабрично снабдена с конектори и шлаух за лесно осъществяване на връзка със следващото руло.
Обозначителна (детекторна) лента за трасета от РЕ с три медни проводника, с надпис "Внимание газопровод". Предлага се на рула по 250 м. Лентата е фабрично снабдена с конектори и шлаух за лесно осъществяване на връзка със следващото руло.
Предупредителна лента от РЕ с надпис "Внимание водопровод". Предлага се на рула по 250 м.
Предупредителна лента от РЕ с надпис "Внимание газопровод". Предлага се на рула по 250 м.
Предупредителна лента от РЕ с надпис "Внимание канализация". Предлага се на рула по 250 м.
Оградна лента от РЕ с или без надпис. Предлага се на рула по 500 м.
Предупредителна лента от РЕ със зададени места на разкъсване.
Представяне на фирма Kelmaplast G. Kellermann GmbH
Фирма Kelmaplast G. Kellermann GmbH, Германия е един от водещите европейски производители на всички видове ленти за подземни комунакации, както и предпазно фолио за различните разновидности положени в земята кабели. Продуктите на фирмата намират приложение в изграждането на:
- водопроводи
- газопроводи
- телекомуникации
- електропроводи
- топлопроводи
- канализации
Производствената схема на фирма Kelmaplast G. Kellermann GmbH следва иновациите в областта, отчитайки потребностите на отделния клиент. Технологията е създадена съвместно с Института за производствени аварии в Хановер, като продуктите се произвеждат и изпитват според DIN – нормите.
Предимства на Детекторна лента с медни проводници, производство на фирма Kelmaplast G.Kellermann GmbH, Германия
Съответствие с европейска норма DIN 54841-3 Детекторната лента на Келмапласт с 2 (два) или 3 (три) медни проводника е единствената детекторна лента, която отговаря на европейската норма DIN 54841-3 и която може да бъде засичана чрез метода на надлъжните вълни. Съгласно европейската норма DIN 54841-3 съпротивлението на проводника използван в лентата не трябва да бъде по – голямо от 0.1 (ом/метър).
При медния проводник то е ~0.07 ом/метър, докато при стоманен такъв съпротивлението значително надвишава нормата: ~1 ом/метър.
По – добра проводимост на медните проводници
За разлика от лентите с метални проводници, при лентите с медни такива обозначаването става значително по – добре. Това се дължи главно на факта, че проводимостта на медта е 7 пъти по – висока в сравнение с тази на стоманата. Освен това при лентите със стоманени проводници трябва да има директен контакт на проводниците със земна маса.В противен случай не може да се образува достатъчно магнитно поле. При предлаганите от нас ленти с медни проводници това не е необходимо. При по – суха почва лентите със стоманени проводници притежават минимална способност за обозначаване за разлика от тези с медни проводници. В първите 50-200 м на практика не може да се осъществи детекция при лентите със стоманени проводници.
Сигурност при обозначаване
При размествания на почвата (често явление, особено при разкопаване и веднага след това зариване на изкопа – например при полагане на тръби), се стига до скъсване на проводниците и с това до прекъсване на детектиращата функция на лентата. За да се избегне този проблем, детекторната лента, производство на фирма Kelmaplast G. Kellermann GmbH, Германия е със синусоидно (вълнообразно) разположение на медните проводници по своята дължина.
Фирма Келмапласт-България ЕООД е единственият доставчик на детекторни ленти за трасета със синусоидно (вълнообразно) разположени медни проводници, производство на немската фирма KELMAPLAST G.Kellermann GmbH в България. Производството на лента с подобно разположение на медните проводници е защитено от Патентното ведомство на Република България с ПАТЕНТ за изобретение № 63651/15.08.2002 г., притежание на фирма Kelmaplast G. Kellermann GmbH.