Първата машина за челно заваряване с диаметър 1200мм. в България е вече факт!

- Тръби за алтернативно полагане от PE100-RC с търговска марка GERODUR

• Многослойни тръби (трислойни и двуслойни), предназначени за полагане без пясъчно легло, отговарящи на изискванията на БДС EN 12 201. Тръбите са произведени от материал PE100-RC. Самите слоевете са неделимо свързани помежду си. Тръбите отговарят на изискванията на Нормата за полагане на тръби по алтернативни технологии PAS 1075 и съответстват на тип 2.

• Тръби от материал РЕ100-RC (устойчиви на пукнатини) с допълнителен предпазен слой от модифициран полипропилен, предназначени за безизкопно полагане, отговарящи на изискванията на БДС EN 12 201. Благодарение на предпазния кожух се осигурява допълнителна защита срещу механични повреди. Тръбите съответстват на тип 3 от класификацията на PAS 1075.

Произход: Германия Разновидности: за водопроводни, газопроводни и канализационни системи

Тръбите притежават следните сертификати: ISO, DIN CERTCO, Удостоверението за изпитание на точково натоварване, сертификат за органолептичен контрол - притежават маркировка Q – plus, сертификат за съответствие от акредитирани лица за оценка на съответствието, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

В България гаранционният срок на тръбите е не по-малко от 36 месеца, а експлоатационният период при правилен монтаж - повече от 100 години. Връзките между отделните тръби се осъществяват посредством челно или електродифузно заваряване чрез използване на стандартни фитинги от РЕ.

КАТАЛОЗИ

Каталог на тръби за полагане без пясъчно легло
Каталог на тръби за безизкопно полагане


- Тръби от HDPE за изграждане на водопроводи, газопроводи и
телекомуникационни мрежи, включително многослойни за полагане в
каменисти почви с полипропиленово покритие

- Двуслойни гофрирани тръби от РЕ за изграждане на канализационни мрежи

- Двуслойни гофрирани тръби от РР за изграждане на канализационни мрежи

- Тръби от PVC за изграждане на канализационни мрежи

- Дренажни тръби