Първата машина за челно заваряване с диаметър 1200мм. в България е вече факт!

Фирма Келмапласт-България ЕООД е създадена през 1997 година.
Дейността на фирмата е свързана с внос и доставка на висококачествени продукти за изграждане на подземна инфраструктура. Продуктите намират приложение в изграждането на:
- водопроводи
- газопроводи
- телекомуникации
- електропроводи
- топлопроводи
– канализации
Основна цел на Келмапласт-България ЕООД е потребностите на клиентите й да бъдат максимално задоволени. Ето защо за 12-те години на своето съществуване, фирмата не спира да се усъвършенства по отношение качество на продукцията, срокове на доставка и цени. Това й е спечелило име на надежден доставчик, на когото са гласували доверие фирми като БТК ЕАД, Овергаз Холдинг, Булгаргаз ЕАД, Черноморска технологична компания АД, Софийска вода и множество строителни фирми от цялата страна.
От 2006 година фирмата е сертифцирана по ISO 9001.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА “КЕЛМАПЛАСТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛЕНТИ ЗА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ПРЕДПАЗНО ФОЛИО ЗА РАЗЛИЧНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛОЖЕНИ В ЗЕМЯТА КАБЕЛИ; ТРЪБИ И ФИТИНГИ ЗА ГАЗ, ВОДА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИ; МАТЕРИАЛИ ЗА КОРОЗИОННА ЗАЩИТА, МАШИНИ ЗА ЧЕЛНО И ЕЛЕКТРОДИФУЗНО ЗАВАРЯВАНЕ--ВНОС ОТ ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА СИНХРОН МЕЖДУ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕПРЕКЪСНАТ СТРЕМЕЖ КЪМ ПОДОБРЕНИЕ НА ИЗГРАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
РЪКОВОДСТВО
КЕЛМАПЛАСТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД